in

Care sunt actele necesare pentru achiziționarea unui teren

Dacă intenționezi să cumperi un teren în perioada următoare, trebuie să știi că un simplu contract de vânzare-cumpărare nu este suficient pentru a te asigura că ai făcut o afacere bună. Poți avea surprize neplăcute ulterior, constatând că terenul pe care l-ai cumpărat cu bună credință face obiectul unor litigii sau are mai mulți proprietari care nu și-au dat acordul în privința tranzacției.

Pentru a te scuti de astfel de probleme, îți arătăm care sunt actele necesare ce trebuie prezentate și întocmite în cazul unei astfel de tranzacții.

Actul de proprietate

Este primul document pe care trebuie să ți-l prezinte vânzătorul, pentru a-ți oferi garanția că este într-adevăr proprietarul de drept al terenului. Oricine deține un teren dobândit prin mijloace legale are un titlu de proprietate care îi atestă calitatea. Dacă terenul a fost cumpărat anterior, certificatul de vânzare-cumpărare este dovada proprietății. De asemenea, dacă terenul a fost moștenit sau a fost primit ca donație, vânzătorul trebuie să prezinte un document în acest sens, care să ateste că este singurul proprietar.

În cazul în care vânzătorul nu este proprietarul terenului, acesta trebuie să prezinte o procură legalizată prin care este împuternicit să se ocupe de această tranzacție.   

Certificatul de atestare fiscală

O persoană care are terenuri de vânzare în Cluj sau în orice altă zonă a țării, trebuie să fie la zi cu plata tuturor taxelor datorate la Stat pentru suprafața respectivă. Este riscant să cumperi un teren pentru care proprietarul nu și-a plătit impozitele, așa că la momentul tranzacției, proprietarul trebuie să prezinte și dovada acestor plăți.

Aceasta constă într-un certificat de atestare fiscală emis de autoritatea fiscală din zona în care este situat terenul. În acest sens, proprietarul trebuie să depună o cerere, iar în termen de trei zile va primi acest certificat care să ateste că taxele pentru teren sunt achitate la zi.

Dosarul  cadastral

Cele mai citite articole

Înainte de a vinde terenul, proprietarul trebuie să întocmească și documentația cadastrală a acestuia, în cazul în care nu o deținea până atunci. În acest sens, trebuie să se adreseze care unui specialist autorizat, pentru că doar astfel documentele sunt valabile. Dosarul include un plan de amplasament și delimitare, care prezintă o schiță a terenului cu fiecare parcelă în parte, fiind specificate suprafața fiecăreia și categoria de folosință. De asemenea documentația cadastrală mai cuprinde o serie de date tehnice și măsurători, iar pentru a fi validată are nevoie de avizul oficiului de cadastru în a cărui rază de competență este situat terenul.

Extrasul de carte funciară

Tot de la oficiul de cadastru se eliberează și acest document, care menționează numărul cadastral, suprafața terenului și alte date care sunt înregistrate oficial. Pentru a obține extrasul de carte funciară, proprietarul trebuie să depună o cerere în acest sens la oficiul de cadastru, iar de la momentul respectiv documentul va avea o valabilitate de 10 zile.

Documentele de identitate

La momentul tranzacției, atât vânzătorul cât și cumpărătorul trebuie să prezinte documentele de identitate, pentru ca ambele părți să aibă certitudinea că datele personale declarate sunt conforme cu realitatea.

În calitate de cumpărător, trebuie să verifici dacă datele din actul de identitate al vânzătorului corespund întocmai cu cele înscrise în actul de proprietate sau procură.

Actul de vânzare-cumpărare

Dacă toate actele enumerate mai sus sunt în regulă, puteți trece la redactarea documentului final, care este contractul de vânzare-cumpărare. În acesta trebuie specificate datele personale ale părților – în conformitate cu documentele de identitate, obiectul tranzacției – terenul – și prețul convenit. În funcție de situație, contractul mai poate conține alte clauze, însă datele menționate mai sus nu trebuie să lipsească.

Ultimul pas care mai trebuie făcut este legalizarea tranzacției, care se face prin autentificarea contractului de vânzare-cumpărare de către un notar public autorizat. Cu această ocazie, notarul va încasa și impozitul pe care vânzătorul trebuie să-l plătească pentru suma obținută, fără dovada acestei plăți, cumpărătorul neputând să-și înscrie dreptul de proprietate în cartea funciară.

Cele mai citite articole

Scris de Top 1

Top1 realizeaza cele mai bune topuri online. Recomandarile si locurile prezentate in topurile noastre te ajuta sa te decizi unde te distrezi diseara. Urmareste articolele noastre si beneficiaza de cele mai interesante locuri din oras.

3 feluri în care poți prepara șnițelul de pui

Ai ramas cu masina pe marginea drumului? Apeleaza la serviciul de tractare sau asistenta rutiera!