Garsoniere de vânzare în Iași – De ce acte e nevoie pentru tranzacția imobiliară

0
7

Garsoniere de vânzare în Iași sunt în permanentă căutare. Capitala Moldovei e în continuă expansiune, așa că și cererea de locuințe e pe măsură. Pentru a nu avea parte de neplăceri, e bine să fii pregătit și informat atunci când vrei să cumperi garsoniere de vânzare în Iași și nu numai.

Doritorii de garsoniere de vânzare în Iași și nu numai trebuie să știe care sunt actele necesare încheierii tranzacției de vânzare-cumpărare, precum și care sunt obligațiile vânzătorului.

Acte necesare pentru achiziția unei garsoniere de vânzare în Iași

Cele mai citite articole

Pentru achiziția unei garsoniere de vânzare în Iași sau a oricărui tip de imobil din țară este nevoie, în primul rând, de actele de proprietate ale vânzătorului. Iar acestea trebuie verificate cu atenție. Unele contracte autentificate sunt formale. Adică vânzătorul nu posedă imobilul și există litigii pe rolul instanțelor. Alte imobile fac obiectul legii 10/2001 modificată și completată prin legea 247/2005, despre care nici vânzătorul nu știe. Astfel, este posibila restituirea către foștii proprietari. În plus, este nevoie de certificatul fiscal eliberat de Direcția de taxe și impozite. Nu trebuie să lipsească nici certificatul de sarcini – extras din cartea funciară, care atestă faptul că imobilul nu are ipoteci sau alte obligații. Documentația cadastrală va trebui să fie și ea prezentă la dosar. Obligatoriu este și certificatul de performanță energetică, document tehnic cu caracter informativ. Este necesară și dovada achitării costurilor de întreținere eliberată de Asociația de Proprietari.

Ce obligații are vânzătorul

Principala obligație a celui care vinde garsoniere de vânzare în Iași și nu numai este aceea de a preda imobilul. Proprietatea se transmite din momentul încheierii contractului. Predarea se face la locul unde se află lucrul vândut în momentul contractării. Dacă imobilul nu s-a predat în acel moment, vânzătorul este obligat să-l conserve până la predare. În caz de degradare, vânzătorul răspunde în fața legii. Sancțiunea nerespectării obligației de a preda imobilul din vina vânzătorului este rezoluțiunea vânzării, cu daune interese sau executarea în natură a contractului. Vânzătorul răspunde și pentru viciile bunului. Astfel, cumpărătorul poate cere rezoluțiunea vânzării sau reducerea prețului. Dacă vânzătorul este de rea credință, se pot cere și daune interese.

Cele mai citite articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul trebuie sa contina minim 30 de cuvinte pentru a fi publicat!
Please enter your comment!
Please enter your name here